Dziwne kobiece zawody

Kobiety już od czasów emancypacji walczą ze stereotypami dotyczącymi ich miejsca pracy. Dzisiaj spotykamy panie niemal na każdym miejscu pracy, nawet jeśli dotychczas było zarezerwowane dla mężczyzn. Wiele kobiet wybiera karierę w armii oraz policji, gdzie radzą sobie równie dobrze, co panowie. Panie świetnie radzą sobie w pracy wymagającej wiedzy technicznej – coraz częściej można spotkać kobiety inżynierów lub logistyków. Innym nieco dziwnym kobiecym zawodem jest kierowca. O ile pani kierująca autobusem nikogo nie dziwi, o tyle pani za kierownicą ciężarówki jest ewenementem. Panie jeżdżą znacznie łagodniej, niż panowie, dlatego osiągają sukcesy w pracy za kierownicą. Nie spotykamy pań w zawodach, które wymagają siły fizycznej – takich jak budowlaniec, górnik czy kurier. W przypadku tych stanowisk najczęściej zatrudniania kobiet zabraniają odpowiednie przepisy BHP. Z drugiej strony, w krajach zachodnich kobiety znacznie częściej znajdują zatrudnienie w tych rejonach przemysłu, w których w Polsce pracują wyłącznie mężczyźni.

© Copyright O kobietach 2024