Czy szklany sufit istnieje?

Szklany sufit to pojęcie należące do psychologii. Ta bariera istnieje naprawdę i polega na tym, że nie możemy w pełni rozwijać swoich umiejętności i osiągać sukcesów, gdyż nie wierzymy w swoje możliwości i obniżamy swe wymagania. Okazuje się, że szklany sufit dotyczy całych grup społecznych, nawet tak dużych jak kobiety po studiach lub mniejszości seksualne. Może być nieuświadamiany dla osoby, której dotyczy, ale ma wpływ na jej życie. Często objawia się poprzez ciągłe uzasadnienia swoich niepowodzeń różnymi wymówkami. Szklany sufit łączy się głównie z awansami na wyższe stanowiska. Osoby, należące do grup społecznych, które rzadziej awansują, nie starają się w pracy, gdyż wiedzą, że nie przyniesie to skutku. To niewłaściwa metoda postępowania, gdyż awansować tak na prawdę może każdy, kto przykłada się do tego, co robi. Problem najczęściej dotyczy kobiet, które wybierają jedynie te czynności zawodowe, które nie są związane z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i w konsekwencji nie dają szansy na awans.

© Copyright O kobietach 2024