Ostatnią z kasz jest właśnie kasza łamana, także dzieli się na odmiany w zależności od stopnia rozdrobnienia na kaszę: