Kasze stanowiły w Polsce podstawę w menu do momentu kiedy zastąpiły je ziemniaki. Uważano, że nie powinno być dnia